Connect with us

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, биелэлт

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нийтэлсэн

-

Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн  2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дэргэд  2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-ийг  байгуулан ажиллаж байна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв нь   хөдөлмөр эрхлэлтийн  үйлчилгээг нэг цэгээс мэргэжлийн түвшинд шуурхай хүргэх зорилготой бөгөөд нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарт байрлан  9 багц үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм.

Нэг. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний хүрээнд:

Үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд нийт 7592 хандалт ирснээс  1678 ажил хайгч иргэнийг бүртгэж, 2224 ажлын байрны захиалга хүлээн авч,  1556 ажил хайгч иргэнийг ажилд зуучлах үйлчилгээнд хамруулж,  957 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, 143 санал хүсэлт хүлээн авсан байна.

Тус төв  ажил олгогчийг дэмжих үйлчилгээний хүрээнд  ажил олгогчидтой ажлын байрны захиалга хүлээн авч, хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн аян, ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг, ажлын ярилцлага зохион байгуулах зэргээр идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. Жишээ нь: Батбайгаль ХХК, Новотел Олон улсын зочид буудал, Бүргэд констракшн ХХК, УКР электромонтаж ХХК, ЮМЭКО ХХК, Цамхагт кран ХХК, Говь ХК, Модерн Номадс, Говь Юнисервис Солюшн, М-Си-Эс Кока Кола ХХК, М-Армор ХХК, Скай резорт  зэрэг  байгууллагуудын хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулснаар 914  ажил горилогчийг ажлын ярилцлагад хамруулаад  байна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагаатай нийслэлийн 152 хорооны Засаг дарга нар, хорооны Хөдөлмөр халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг танилцуулах уулзалт ярилцлагыг 02 дугаар сарын 21-27-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Уулзалтанд Хорооны Засаг дарга нарын 75 хувь, Хорооны Хөдөлмөр халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн 94,6 хувь хамрагдсан байна.

Төрийн үйлчилгээг анхан шатанд хүргэн өдөр тутам иргэдтэйгээ тулж ажилладаг ажилтнуудын хувьд бодлогын түвшинд шийдвэрлэвэл зохих   олон санал гаргасныг шийдвэрлүүлэхээр ХНХЯ, ХХҮЕГ-т уламжлаад байна.

Нийслэлийн түвшинд ХЭДТ-ийн  төлөөллийг Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Мишээл, Драгон, Оргил салбаруудад  ажиллуулан хүний нөөцийг бэхжүүлэх, хорооны түвшинд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх нэгж төлөөлөлтэй болгоход анхаарч зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай байгаа тухай санал гаргасан байна.

ХЭДТ  иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллахад анхаарч Монголын Эмэгтэйчүүдийн холбоо, Монголын эмэгтэйчүүдийн сан, Монголын Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо, Монголын Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбоо, Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн зэрэг байгууллагуудын удирдлагыг ХЭДТ-ийн үйл ажиллагаатай танилцуулан хамтарч ажиллаж эхлээд байна. Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэнгийн мэргэжлийн сэтгэл зүйчдийг урьж долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт сэтгэл зүйн ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг 49 үйлчлүүлэгчид үзүүлээд байна.

ХЭДТ-ийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилах зорилгоор видео штёрк хийлгэн МОНЭС-аас 2018 оны 03 дугаар сарын 05,06-ны өдөр зохион байгуулсан Эмэгтэйчүүдийн эрхийн мэдээллийн яармагт оролцон Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар төрөөс баримталж буй бодлого, үйл ажиллагаа, ХЭДТ-ийн тухай, НХЭГ-аас хэрэгжүүлдэг  төсөл хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл хийж, Монгол HD телевизийн шууд нэвтрүүлэгт оролцов.

Мөн Хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэгдсэн мэргэжилтэй ажиллах хүчний мэдээллийн санг өргөтгөх зорилгоор  нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй МСҮТ, Политехник Коллежийн  төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан ажилтныг тус төвийн үйл ажиллагаатай танилцах уулзалтыг зохион байгуулж, 2015 оноос хойш төгсөгчдийн мэдээллийг Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад албан ёсоор шилжүүлэн ажил хайгчаар бүртгүүлдэг болгох асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр  ХНХЯ-ны Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого зохицуулалтын газарт албан хүсэлт гаргаад байна.

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар  Ажил олгогчидтой хамтран ажиллах Санамж бичгийн төслийг боловсруулав.

 

Хоёр. Сургалт судалгааны хүрээнд:

1. БҮЛГИЙН СУРГАЛТ, ГАНЦААРЧИЛСАН ЗӨВЛӨГӨӨ

Зорилтот бүлгийн иргэдэд бүлгийн сургалт болон ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээллийг өгч зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна. Үүнд:

Бүлгийн сургалт:

 • Аж ахуй эрхлэлт
 • Гарааны бизнес
 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох
 • Ажлын ярилцлагад бэлтгэх, CV бичих
 • Хөдөлмөрийн харилцаа
 • Хувь хүний хөгжил,  хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлүүлэх
 • Харилцааны ур чадвар
 • Цаг ашиглалт бүтээмж дээшлүүлэх
 • Илтгэх ур чадвар хөгжүүлэх
 • ХАБЭА, үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх
 • Хотын соёл
 • Стресс менежмент
 • Гадаад худалдаа экспортын ерөнхий мэдлэг олгох
 • Хамт олны уур амьсгал, хандлагыг өөрчлөх

 

Ганцаарчилсан зөвлөгөө, мэдээлэл:

 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөх үйлчилгээ
 • Хөдөлмөрийн харилцаа
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээлэл
 • Сэтгэл зүйн

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөр үйлчлүүлж буй иргэдээс бүлгийн сургалт болон ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээллийн хэрэгцээний судалгаа авч давхардсан тоогоор 186 иргэн хүсэлтээ ирүүлсэн.

Хүсэлтийн дагуу бүлгийн сургалт, ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээллийг дараах байдлаар хүргэлээ.

2. СУДАЛГАА

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар авсан хэрэглэгчийн үнэлгээний энэхүү судалгаа нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлж буй хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, иргэдэд үзүүлж буй багц үйлчилгээ, арга хэмжээнд хэрэглэгчийн үнэлгээг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийхэд оршино.

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны асуулгыг боловсруулан Ажилд зуучлах үйлчилгээ болон хөдөлмөр эрхлэлтийн багц үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдээс асуулгыг авч эхэлсэн. Үүнд:

 • Ажилд зуучлах үйлчилгээ- 35* иргэн
 • Ажил олгогчдын шууд ярилцлага- 136* иргэн
 • Бүлгийн сургалт- 13* иргэн
 • Ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээлэл- 21* иргэнээс судалгаа авсан байна.

Судалгааг нэгтгэн хагас жилийн байдлаар үр дүнг дүгнэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Мөн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүд хэрэгжих үед арга хэмжээ тус бүрт тохирсон асуулгыг боловсруулан сэтгэл ханамжийн судалгааг авахаар төлөвлөж байна.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр2 жил өмнө

Нийслэлийн 🚀”СТАРТАП 2022″🚀 арга хэмжээ 06-р сарын 14-нөөс 07-р сарын 03-ны хооронд зохион байгуулагдаж, дүүрэг бүрээс шилдэг 2 баг, нийт 18 баг тус тус 10 сая төгрөгийн санхүүжилтээ гардан авлаа. 👏🎉

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, биелэлт2 жил өмнө

Үйл ажиллагааны тайлан 2022.06.25

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, биелэлт2 жил өмнө

Гүйцэтгэлийн тайлан 2022.06.25

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар ХАБЭА үндсэн зааварчилгаа

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

“ОРОЛЦОО” ТӨСЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЭЭЛЖИЙН СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

Бусад2 жил өмнө

Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд шинэ технологи, инновац шингээсэн гарааны бизнес эрхэлж буй залуучуудыг бүртгэж байна.

Ёс зүйн дүрэм2 жил өмнө

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

Видео2 жил өмнө

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн зөрүүг ойртуулж, залуусын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас “ОРОЛЦОО” төслийг хоёр дахь жилдээ зохион байгуулах гэж байна

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

ОРОЛЦОО төсөлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр2 жил өмнө

Нийслэлийн 🚀”СТАРТАП 2022″🚀 арга хэмжээ 06-р сарын 14-нөөс 07-р сарын 03-ны хооронд зохион байгуулагдаж, дүүрэг бүрээс шилдэг 2 баг, нийт 18 баг тус тус 10 сая төгрөгийн санхүүжилтээ гардан авлаа. 👏🎉

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар ХАБЭА үндсэн зааварчилгаа

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

Манай салбар “Халамжаас хөдөлмөрт” гэдэг бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа

Мэдээ2 жил өмнө

“НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛД ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО, МАНЛАЙЛАЛ”

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ, СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ӨДӨРЛӨГТ ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

Манай улсын нийт ажиллах хүч буюу 1.2 сая нь ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаагаас, Үүний 52 хувь нь эрэгтэйчүүд байна

Өдөрлөг, яармаг зохион байгуулах2 жил өмнө

“НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛД ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО, МАНЛАЙЛАЛ” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН 03-Р САРЫН 14-НД БОЛНО

Видео2 жил өмнө

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд бичил бизнес эрхлэгч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийг дэмжих 5-10 сая төгрөгийн жижиг зээлийг олгож байна.

Видео2 жил өмнө

Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна

Видео2 жил өмнө

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр ахмадын тэтгэврийг нэмэгдүүлсэн асуудлаар “Долоо хоног” тоймчийн хөтөлбөрт мэдээлэл өглөө