Connect with us

Өдөрлөг, яармаг зохион байгуулах

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Нийтэлсэн

-

Монгол Улсын Засгийн газраас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулах шийдвэр гарсан.

Үүний дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 2017 оны 06 дугаар сарын 19-20-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд 09:00-18:00 цагийн хооронд зохион байгуулсан. Өдөрлөгт хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл, мэнд нийгмийн даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллагууд оролцож хамтран ажилласан. Үүнд:

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын  ерөнхий газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын  хөгжлийн  газар, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын  судалгааны институт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв, Төвийн 6 дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсүүд байлаа.

 

Өдөрлөгийн зорилго нь иргэдэд хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын үйл ажиллагааг  сурталчлан, хөдөлмөр эрхлэлт, халамж, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэн, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт, халамж үйлчилгээ, нийгмийн даатгал, гэр бүл, хүүхэд залуучууд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, мэргэжлийн боловсролын тухай хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудыг тайлбарлан таниулж, салбарын хэмжээнд хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөд чиглэгдсэн.

Мөн зарлагдсан ажлын байрны мэдээллийг иргэдэд хүргэх ажил олгогчид шаардлагатай хүний нөөцөө бүрдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, ажил хайгч иргэд тохирох ажлын байрандаа бүртгүүлж түр болон байнгын ажлын байраар хангагдах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах явдал байлаа.

Тус өдөрлөгт Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, төвийн 6 дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн нийт  98 орчим байгууллага оролцлоо.

 

Өдөрлөгт 68 ажил олгогчдыг татан оролцуулан 2970 нээлттэй ажлын байр зарлагдаж, 4440 иргэнийг тохирох ажлын байранд бүртгэж хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг шат дараатайгаар хийсэн.

Мөн Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Төвийн 6 дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэст 2603 нээлттэй ажлын байр зарлагдаж 6528 иргэнийг бүртгэн нийт 10968 иргэнийг ажилд зуучлах үйлчилгээнд хамрууллаа.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг дараах чиглэлүүдээр хүргэн ажилласан. Үүнд:

Үйлчилгээний төрөл Зөвлөгөө мэдээлэл авсан иргэдийн тоо
1 Эрхийн бичгийн сургалт 700
2 Гарааны бизнес  /Startup/ 845
3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт 635
4 Жижиг зээл олголт 520
5 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, арга хэмжээ 12900
6 Голомт банкны зээлийн үйлчилгээ 120
Нийт дүн 15720

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар нь “Стартап Монголиа” төрийн бус байгууллагатай хамтран гарааны бизнесийн анхан шатны ойлголт, мэдээлэл өгөх сургалтад 50 залуучууд хамрагдаж, энтрепренер сэтгэлгээг суулгах бүлгийн тоглоомыг 30 залуучуудын дунд тоглуулж бизнес сэтгэлгээг хөгжүүлсэн.

Өдөрлөг нь төр, хувийн хэвшлийн байгууллагууд иргэдэд  хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг нэг дороос хүргэх, нөгөөтэйгүүр их, дээд сургууль, МСҮТ шинээр төгсөгчдөд хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээ, мэдээллийг хүргэх, ажил олгогч байгууллагууд шинэ залуу ажиллах хүчнээр хангагдах нөхцлийг бүрдүүлснээрээ онцлог болсон.

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр2 жил өмнө

Нийслэлийн 🚀”СТАРТАП 2022″🚀 арга хэмжээ 06-р сарын 14-нөөс 07-р сарын 03-ны хооронд зохион байгуулагдаж, дүүрэг бүрээс шилдэг 2 баг, нийт 18 баг тус тус 10 сая төгрөгийн санхүүжилтээ гардан авлаа. 👏🎉

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, биелэлт2 жил өмнө

Үйл ажиллагааны тайлан 2022.06.25

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, биелэлт2 жил өмнө

Гүйцэтгэлийн тайлан 2022.06.25

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар ХАБЭА үндсэн зааварчилгаа

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

“ОРОЛЦОО” ТӨСЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЭЭЛЖИЙН СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

Бусад2 жил өмнө

Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд шинэ технологи, инновац шингээсэн гарааны бизнес эрхэлж буй залуучуудыг бүртгэж байна.

Ёс зүйн дүрэм2 жил өмнө

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

Видео2 жил өмнө

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн зөрүүг ойртуулж, залуусын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас “ОРОЛЦОО” төслийг хоёр дахь жилдээ зохион байгуулах гэж байна

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

ОРОЛЦОО төсөлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр2 жил өмнө

Нийслэлийн 🚀”СТАРТАП 2022″🚀 арга хэмжээ 06-р сарын 14-нөөс 07-р сарын 03-ны хооронд зохион байгуулагдаж, дүүрэг бүрээс шилдэг 2 баг, нийт 18 баг тус тус 10 сая төгрөгийн санхүүжилтээ гардан авлаа. 👏🎉

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар ХАБЭА үндсэн зааварчилгаа

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

Манай салбар “Халамжаас хөдөлмөрт” гэдэг бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа

Мэдээ2 жил өмнө

“НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛД ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО, МАНЛАЙЛАЛ”

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ, СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ӨДӨРЛӨГТ ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА

Цаг үеийн мэдээ2 жил өмнө

Манай улсын нийт ажиллах хүч буюу 1.2 сая нь ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаагаас, Үүний 52 хувь нь эрэгтэйчүүд байна

Өдөрлөг, яармаг зохион байгуулах2 жил өмнө

“НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛД ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО, МАНЛАЙЛАЛ” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН 03-Р САРЫН 14-НД БОЛНО

Видео2 жил өмнө

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд бичил бизнес эрхлэгч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийг дэмжих 5-10 сая төгрөгийн жижиг зээлийг олгож байна.

Видео2 жил өмнө

Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна

Видео2 жил өмнө

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр ахмадын тэтгэврийг нэмэгдүүлсэн асуудлаар “Долоо хоног” тоймчийн хөтөлбөрт мэдээлэл өглөө