Сүүлд нэмэгдсэн

    Алсын хараа


    Ажил гүйцэтгэлийн чанар, үзүүлэх үр нөлөө, үнэ цэнээр олон нийтэд танигдаж, хүргэж буй үйлчилгээ, мэдээллийн чанараар иргэдэд хүндлэгдэх.

Санал асуулга

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын үйл ажиллагааг та хэрхэн үнэлэх вэ?
Сайн
Дунд
Муу
Survey Maker