Алсын хараа


    Ажил гүйцэтгэлийн чанар, үзүүлэх үр нөлөө, үнэ цэнээр олон нийтэд танигдаж, хүргэж буй үйлчилгээ, мэдээллийн чанараар иргэдэд хүндлэгдэх.

Санал асуулга

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас явуулж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод сурталчлах ажилд үнэлгээ өгнө үү?
Сайн
Дунд
Муу
created here