Сүүлд нэмэгдсэн

    Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэл


Санал асуулга

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын үйл ажиллагааг та хэрхэн үнэлэх вэ?
Сайн
Дунд
Муу
Survey Maker