Сүүлд нэмэгдсэн

  ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН


  Хөтөлбөрийн танилцуулга


  ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР


  Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэх

  Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах

  Ажил олгогчдод санхүүгийн дэмжлэг олгох

   

Санал асуулга

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын үйл ажиллагааг та хэрхэн үнэлэх вэ?
Сайн
Дунд
Муу
Survey Maker