ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР


    Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэх

    Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах

    Ажил олгогчдод санхүүгийн дэмжлэг олгох

     

Санал асуулга

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас явуулж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод сурталчлах ажилд үнэлгээ өгнө үү?
Сайн
Дунд
Муу
created here