Сүүлд нэмэгдсэн

  ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН


  Хөтөлбөрийн танилцуулга


  ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР


  Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох

  Ажлын байрны түрээсний хөнгөлөлт үзүүлэх

  Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах

   

Санал асуулга

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын үйл ажиллагааг та хэрхэн үнэлэх вэ?
Сайн
Дунд
Муу
Survey Maker