ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР


    Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох

    Ажлын байрны түрээсний хөнгөлөлт үзүүлэх

    Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах

     

Санал асуулга

Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас явуулж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод сурталчлах ажилд үнэлгээ өгнө үү?
Сайн
Дунд
Муу
created here