Сүүлд нэмэгдсэн

  “БҮЛГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙГААР ХҮНСНИЙ НОГОО ТАРИАЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ”-НИЙ ТАЙЛАН


  АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН


  Хөтөлбөрийн танилцуулга


  АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР


  Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, түр ажлын байраар хангах

  Ажил хайгч иргэд, оюутан, суралцагчдыг цагийн ажилд зуучилж орлого нэмэгдүүлэх

  Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээг зохион байгуулж, орлогын дэмжлэг үзүүлэх

   

Санал асуулга

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын үйл ажиллагааг та хэрхэн үнэлэх вэ?
Сайн
Дунд
Муу
Survey Maker