Сүүлд нэмэгдсэн

    ХААИС-ын 300 орчим оюутанд "Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт" зохион байгууллаа
    Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр ХААИС-иас зохион байгуулсан "Job fair" өдөрлөгийн хүрээнд хамтран ажиллаж, тус сургуулийг төгсөж буй 300 орчим оюутанд "Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт"-ыг бүлгийн хэлбэрээр зохион байгуулан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч, ном гарын авлагаар хангав.