Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудын хүсэлтийг хүлээн авч байна.   

  “Хөдөлмөрт бэлтгэх хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн хүрээнд иргэдийг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэн, ажлын байранд дадлагажуулах замаар Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч байна.

   

  Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах байгууллагууд дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

  - Сургалт зохион байгуулах албан бичиг

  - Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

  - Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

   

   

  Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо,

  Г.Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө, "Г" корпус, 5 давхар,

  509 тоот Утас: 70130502