Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээнд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэж байна.
     Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээнд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг харьяа дүүргийн Хөдөлмөр, Халамж үйлчилгээний хэлтсээр дамжуулан 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хооронд бүртгэж байна.

  Хамрах хүрээ:

  Аж ахуй бичил бизнес болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр хүнсний ногоо тариалах хүсэлт гаргасан иргэн, иргэдийн бүлэг

  Тавигдах шаардлага:

  • Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар болон харьяа дүүргийн Хөдөлмөр, Халамж үйлчилгээний хэлтэст бүртгэлтэй иргэн
  • 40-өөс дээш насны иргэн
  • 2017-2018 онуудад уг арга хэмжээнд хамрагдаагүй иргэн байна.