Сүүлд нэмэгдсэн

    ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР    Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох

    Ажлын байрны түрээсний хөнгөлөлт үзүүлэх

    Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах