Сүүлд нэмэгдсэн

    АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР    Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, түр ажлын байраар хангах

    Ажил хайгч иргэд, оюутан, суралцагчдыг цагийн ажилд зуучилж орлого нэмэгдүүлэх

    Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээг зохион байгуулж, орлогын дэмжлэг үзүүлэх