МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛНЭ
  "Хөдөлмөрт бэлтгэх хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн хүрээнд иргэдийг мэргэжил олгох болон мэргэшүүлэх "Мэргэжлийн болон давтан сургалт"-ын бүртгэл 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхэлнэ.

   

  Мэргэжлийн болон давтан сургалтанд бүртгэлд дараах иргэд хамрагдана.

   

  - Ажилгүй иргэн

  - Ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн

  - Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж авч байгаа иргэн

  -Орон нутгийн иргэн /өөрийн харьяа аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтэст хүсэлт тавьж тодорхойлолт гаргуулна

                Жич: /Сүүлийн 2 жил хамрагдаж байсан иргэд хамрагдахгүй болно/

   

  Бүртгэлийг долоо хоног бүрийн Даваа болон Лхагва гаригуудад явуулах бөгөөд иргэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ. Үүнд: 

  - Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар /Хуулбарын ард сургалтад хамрагдах хүсэлтээ бичсэн байна/

  - Төрийн үйлчилгээний цахим машинаас оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт авсан байна. 

   

  Дүнжингаравт байрлах Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв