Сүүлд нэмэгдсэн

    Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас зохион байгуулсан Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээнд хамрагдан хоёр жилийн хугацаатай Хүүгүй, Барьцаагүй 10.000.000 төгрөгийн зээл авсан иргэний ярилцлагыг хүргэж байна.