Сүүлд нэмэгдсэн

    Новотел Улаанбаатар Олон улсын зочид буудлын Ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна.
    Новотел Улаанбаатар Олон улсын зочид буудлын хүний нөөц бүрдүүлэх Ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Тус байгууллага 40 гаруй мэргэжлээр 150 нээлттэй ажлын байр зарласан бөгөөд одоогийн байдлаар 170 гаруй ажил горилогчид бүртгүүлэн ажлын ярилцлагад орж, 26 ажил горилогч шууд ажлын байраар хангагдаж, 74 ажил горилогч Новотел Улаанбаатар Олон улсын зочид буудлын хүний нөөцөд бүртгэгдээд байна.