Сүүлд нэмэгдсэн

    Новотел Улаанбаатар Олон улсын зочид буудлын Ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг болж байна.    Новотел Улаанбаатар Олон улсын зочид буудлын хүний нөөц бүрдүүлэх Ажлын байрны нээлттэй өдөрлөгийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Тус байгууллага 40 гаруй мэргэжлээр 150 нээлттэй ажлын байр зарласан бөгөөд одоогийн байдлаар 70 гаруй ажил горилогчид бүртгүүлэн ажлын ярилцлагад орж байна. Олон улсын нэр хүндтэй зочид буудлын анхны ажилтан болох алтан боломж байна. Та яарагтун.