Сүүлд нэмэгдсэн

    150 ажлын байрны өдөрлөг    Францын Аккор групп 150 нээлттэй ажлын байрандаа урьж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв дээр 2018 оны 03 дугаар сарын 01-03-ны өдрүүдэд бүрдүүлэлтийн аян болно.