Сүүлд нэмэгдсэн

    НОВОТЕЛ УЛААНБААТАР зочид буудлын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт явагдаж байна
    Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар Хурд интернэшнл ХХК-тай байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд НОВОТЕЛ УЛААНБААТАР зочид буудлын хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ дээр зохион байгуулж байна.