Сүүлд нэмэгдсэн

    Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны тайлан мэдээ