• ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

  Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн  2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дэргэд  2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс &ldqu ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 04 сарын 03 нд

 • НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 03 сарын 01 нд

 • НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ДОТООД МОНИТОРИНГИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 02 сарын 13 нд

 • НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ХЭСГЭЭС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 02 сарын 06 нд

 • НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 01 сарын 05 нд

 • ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 01 сарын 03 нд

 • Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын тайлан

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 28 нд • < Өмнөх  1 2 ... Дараах > 

  (Бүгд 9 мэдээ)