• Хөдөлмөрийн хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт олгох журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 02 нд

 • Хөдөлмөрийн хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт олгох журмыг шинэчлэн батлах тухай

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 02 нд

 • Азийн хөгжлийн банкны Ажлын байр нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд эргэн төлөгдсөн эх үүсвэрээс зээл олгох журам шинэчлэн батлах тухай

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 02 нд

 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл олгох, түүнд батлан даалт гаргах, хүүг нөхөн төлөх, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 02 нд

 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам батлах тухай

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 02 нд

 • Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 02 нд

 • Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын хөдөлмөрийн дотоод журам 2015

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2015 оны 08 сарын 30 нд • < Өмнөх  1 2 ... Дараах > 

  (Бүгд 9 мэдээ)