• Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгч болон төгсөгчдийн бүлэгт санхүүгийн дэмжлэг олгох ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 06 сарын 13 нд

 • ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 05 сарын 10 нд

 • ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 04 сарын 06 нд

 • Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах сургалтын байгууллагуудыг шалгаруулах (2016)

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2016 оны 02 сарын 22 нд

 • Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах сургалтын байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах тендерийн урилга

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2015 оны 05 сарын 10 нд

 • Төмсний үр нийлүүлэх үнийн санал авах урилга

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2015 оны 05 сарын 04 нд

 • Их дээд сургууль болон МСҮТ-ийн дэргэд ОХЭДТөвүүдийг өргөжүүлэх, байгуулах зорилгоор компьютер, принтер нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн урилга

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2014 оны 05 сарын 04 нд • < Өмнөх  1 Дараах > 

  (Бүгд 7 мэдээ)