Сүүлд нэмэгдсэн

 • Ажилд зуучлах үйлчилгээ

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 13 нд

 • Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 13 нд

 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 13 нд

 • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 13 нд

 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээ

  Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээ

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 08 нд

 • Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас хэрэгжүүлж буй хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөрүүдийн танилцуулга

  Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас хэрэгжүүлж буй хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөрүүдийн танилцуулга 

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 08 нд

 • Жүжигчин Төтө ажил хайгч иргэдэд хандлаа.

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 10 сарын 16 нд • < Өмнөх ... 1 2 3 4 ... Дараах > 

  (Бүгд 23 мэдээ)