• Хүүхэд гэж хэн бэ? Хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөрийг зогсооё.

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  Өчигдөр: 16 цаг 43 минутанд

 • ХҮҮХДИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХӨДӨЛМӨРИЙГ ЗОГСООЁ

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  Өчигдөр: 16 цаг 41 минутанд

 • Ажилд зуучлах үйлчилгээ

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  Өчигдөр: 15 цаг 59 минутанд

 • Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  Өчигдөр: 15 цаг 55 минутанд

 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  Өчигдөр: 15 цаг 49 минутанд

 • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  Өчигдөр: 15 цаг 19 минутанд

 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээ

  Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээ

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 08 нд