Сүүлд нэмэгдсэн

 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗЭХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТИЙН БАРОМЕТРИЙН СУДАЛГАА - 2018

  Тус судалгааны зорилго нь нэг жилийн хугацаанд /2019.01-2019.12/ хөдөлмөрийн зах зээлийн ажиллах хүчний эрэлт буюу хэрэгцээтэй байх ажлын байрыг эдийн засгийн салбараар, ажил мэргэжлийн ангиллаар болон бүсээр тодорхойлон, салбарын бодлого бо ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2019 оны 02 сарын 13 нд

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдал 2017 оны жилийн эцэс

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 01 сарын 02 нд

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдал

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 10 сарын 16 нд

 • Хөдөлмөр эрхлэлт 2017 оны 1 дүгээр улирaлд

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 01 нд

 • Хөдөлмөр эрхлэлт 2016 оны 4 дүгээр улирaлд

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 01 нд • < Өмнөх  1 Дараах > 

  (Бүгд 5 мэдээ)