• Үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо 5.8 мянгаар нэмэгджээ.

  Статистикийн бизнес регистрийн санд 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 177.8 мянган аж ахуйн нэгж, байгууллага бүртгэлтэй байгаагийн 88.9 (50.0%) мянга нь үйл ажиллагаа явуулж байна.

  ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2019 оны 07 сарын 22 нд

 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗЭХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТИЙН БАРОМЕТРИЙН СУДАЛГАА - 2018

  Тус судалгааны зорилго нь нэг жилийн хугацаанд /2019.01-2019.12/ хөдөлмөрийн зах зээлийн ажиллах хүчний эрэлт буюу хэрэгцээтэй байх ажлын байрыг эдийн засгийн салбараар, ажил мэргэжлийн ангиллаар болон бүсээр тодорхойлон, салбарын бодлого бо ...

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2019 оны 02 сарын 13 нд

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдал 2017 оны жилийн эцэс

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 01 сарын 02 нд

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдал

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 10 сарын 16 нд

 • Хөдөлмөр эрхлэлт 2017 оны 1 дүгээр улирaлд

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 01 нд

 • Хөдөлмөр эрхлэлт 2016 оны 4 дүгээр улирaлд

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 08 сарын 01 нд • < Өмнөх  1 Дараах > 

  (Бүгд 6 мэдээ)