• Албан хаагчдыгн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилт

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 11 сарын 29 нд

 • Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн биелэлт

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 11 сарын 27 нд

 • НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 06 сарын 19 нд

 • Албан хаагчдыгн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 02 сарын 03 нд • < Өмнөх  1 Дараах > 

  (Бүгд 4 мэдээ)