• ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ДЭЭРХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2019 оны 01 сарын 04 нд

 • “ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН УР ЧАДВАР ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТ-2018.11.01

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 11 сарын 01 нд

 • Мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах байгууллагуудын жагсаалт

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 04 сарын 12 нд

 • МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 12 сарын 26 нд

 • Хөтөлбөрийн танилцуулга

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 06 сарын 19 нд

 • ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН УР ЧАДВАР ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 06 сарын 16 нд • < Өмнөх  1 Дараах > 

  (Бүгд 6 мэдээ)