Сүүлд нэмэгдсэн

 • ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН УР ЧАДВАР ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 07 сарын 03 нд

 • 2017 ОНЫ МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТЫГ ЭРХИЙН БИЧГЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 07 сарын 03 нд

 • 2017 ОНЫ МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТЫГ ЭРХИЙН БИЧГЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН БАРИЛГА, УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 07 сарын 03 нд

 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах мэргэжлийн болон давтан сургалтын байгууллагуудын жагсаалт

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 06 сарын 30 нд

 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах мэргэжлийн болон давтан сургалтын байгууллагуудын жагсаалт

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 06 сарын 30 нд

 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах мэргэжлийн болон давтан сургалтын байгууллагуудын жагсаалт

  Дэлгэрэнгүй . . .

  0201 оны 09 сарын 20 нд • < Өмнөх  1 Дараах > 

  (Бүгд 6 мэдээ)