Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг

Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Газар

Код АЖИЛ МЭРГЭЖИЛ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР ХУГАЦАА
18022202 Тогооч

эмэгтэй

45 хүртэл насны

ДИ ЭЛ ЖИ 2018-03-23-н хүртэл анкет хүлээн авна ...
18021402 Санхүүгийн албаны дарга
 • Тухайн албан тушаалын холбогдох мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй /Зочид буудлын менежмент, Аялал жуулчлалын менежмент... гэх мэт /
 • Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний аман болон бичгийн дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Харилцааны өндөр соёлтой, ёс зүйтэй, зөв хандлагатай
 • Манлайлах, асуудал шийдвэрлэх, хурдтай, бүтээлч, хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх чадвартай
 • Үйлчилгээнй байгууллагад тэр дундаа томоохон зочид буудлуудад ажиллаж байсан туршлагатай
 • Компютерийн хэрэглээний болон бусад шаардлагатай программ дээр ажиллах чадвартай /Opera, Micros, Fedelio, …  гэх мэт/
 • Тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Цаашид энэ салбарт өсөн дэвжиж, карьер ахиулах хүсэлтэй 
Новотел ХХК 2018-03-16-н хүртэл анкет хүлээн авна ...
18021403 Хангамжийн менежер
 • Тухайн албан тушаалын холбогдох мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй /Зочид буудлын менежмент, Аялал жуулчлалын менежмент... гэх мэт /
 • Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний аман болон бичгийн дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Харилцааны өндөр соёлтой, ёс зүйтэй, зөв хандлагатай
 • Манлайлах, асуудал шийдвэрлэх, хурдтай, бүтээлч, хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх чадвартай
 • Үйлчилгээнй байгууллагад тэр дундаа томоохон зочид буудлуудад ажиллаж байсан туршлагатай
 • Компютерийн хэрэглээний болон бусад шаардлагатай программ дээр ажиллах чадвартай /Opera, Micros, Fedelio, …  гэх мэт/
 • Тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Цаашид энэ салбарт өсөн дэвжиж, карьер ахиулах хүсэлтэй 
Новотел ХХК 2018-03-16-н хүртэл анкет хүлээн авна ...
18021404 Мэдээлэл технологийн менежер
 • Тухайн албан тушаалын холбогдох мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй /Зочид буудлын менежмент, Аялал жуулчлалын менежмент... гэх мэт /
 • Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний аман болон бичгийн дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Харилцааны өндөр соёлтой, ёс зүйтэй, зөв хандлагатай
 • Манлайлах, асуудал шийдвэрлэх, хурдтай, бүтээлч, хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх чадвартай
 • Үйлчилгээнй байгууллагад тэр дундаа томоохон зочид буудлуудад ажиллаж байсан туршлагатай
 • Компютерийн хэрэглээний болон бусад шаардлагатай программ дээр ажиллах чадвартай /Opera, Micros, Fedelio, …  гэх мэт/
 • Тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Цаашид энэ салбарт өсөн дэвжиж, карьер ахиулах хүсэлтэй 
Новотел ХХК 2018-03-16-н хүртэл анкет хүлээн авна ...
18021405 Нярав

 

 • Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан туршлагата
 • Харилцааны өндөр соёлтой, ёс зүйтэй, зөв хандлагатай
 • Компютерийн хэрэглээний болон бусад шаардлагатай программ дээр ажиллах чадвартай 
 • Тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Цаашид энэ салбарт өсөн дэвжиж, карьер ахиулах хүсэлтэй 
Новотел ХХК 2018-03-16-н хүртэл анкет хүлээн авна ...
18021406 Санхүүгийн Аудитор
 • Тухайн албан тушаалын холбогдох мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй
 • Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний аман болон бичгийн дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Харилцааны өндөр соёлтой, ёс зүйтэй, зөв хандлагатай
 • Манлайлах, асуудал шийдвэрлэх, хурдтай, бүтээлч, хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх чадвартай
 • Компютерийн хэрэглээний болон бусад шаардлагатай программ дээр ажиллах чадвартай /Opera, Micros, Fedelio, …  гэх мэт/
 • Тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Цаашид энэ салбарт өсөн дэвжиж, карьер ахиулах хүсэлтэй 
Новотел ХХК 2018-03-16-н хүртэл анкет хүлээн авна ...
18021407 Нарийн бичиг
 • Тухайн албан тушаалын холбогдох мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй /Зочид буудлын менежмент, Аялал жуулчлалын менежмент... гэх мэт /
 • Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний аман болон бичгийн дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Харилцааны өндөр соёлтой, ёс зүйтэй, зөв хандлагатай
 • Манлайлах, асуудал шийдвэрлэх, хурдтай, бүтээлч, хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх чадвартай
 • Үйлчилгээнй байгууллагад тэр дундаа томоохон зочид буудлуудад ажиллаж байсан туршлагатай
 • Компютерийн хэрэглээний болон бусад шаардлагатай программ дээр ажиллах чадвартай /Opera, Micros, Fedelio, …  гэх мэт/
 • Тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Цаашид энэ салбарт өсөн дэвжиж, карьер ахиулах хүсэлтэй 
Новотел ХХК 2018-03-16-н хүртэл анкет хүлээн авна ...
18021408 Тооцооны нягтлан
 • Тухайн албан тушаалын холбогдох мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй 
 • Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний аман болон бичгийн дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Харилцааны өндөр соёлтой, ёс зүйтэй, зөв хандлагатай
 • Манлайлах, асуудал шийдвэрлэх, хурдтай, бүтээлч, хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх чадвартай
 • Компютерийн хэрэглээний болон бусад шаардлагатай программ дээр ажиллах чадвартай /Opera, Micros, Fedelio, …  гэх мэт/
 • Тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Цаашид энэ салбарт өсөн дэвжиж, карьер ахиулах хүсэлтэй 
Новотел ХХК 2018-03-16-н хүртэл анкет хүлээн авна ...
18021409 Өртөг зардлын нягтлан
 • Тухайн албан тушаалын холбогдох мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй
 • Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний аман болон бичгийн дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Харилцааны өндөр соёлтой, ёс зүйтэй, зөв хандлагатай
 • Манлайлах, асуудал шийдвэрлэх, хурдтай, бүтээлч, хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх чадвартай
 • Компютерийн хэрэглээний болон бусад шаардлагатай программ дээр ажиллах чадвартай /Opera, Micros, Fedelio, …  гэх мэт/
 • Тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Цаашид энэ салбарт өсөн дэвжиж, карьер ахиулах хүсэлтэй 
Новотел ХХК 2018-03-16-н хүртэл анкет хүлээн авна ...